Kommunfullmäktige

Kommunens högsta beslutande organ är kommunfullmäktige, som kan beskrivas som kommunens ”riksdag”. Kommunfullmäktige i Heby har 41 ledamöter. Dessutom finns under den här mandatperioden 24 ersättare. Ersättare ska vara minst ¼-del av ordinarie antal ledamöter.

I kommunalvalet vart fjärde år väljer medborgarna sina representanter i kommunfullmäktige. För att kunna väljas måste man tillhöra ett politiskt parti och man måste själv vara röstberättigad. Platserna i kommunfullmäktige fördelas proportionellt efter antalet röster som varje parti har fått, de partiers om fått flest röster i valet har därmed flest platser i kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktige lägger fast övergripande mål och riktlinjer för verksamheten och beslutar bland annat om:

  • budget, skatt och andra viktiga ekonomiska frågor
  • val av ledamöter och ersättare i nämnder och beredningar
  • folkomröstning i kommunen

En grundläggande tanke i demokratiprojektet Öppna Heby är att de direktvalda medborgarföreträdarna, d.v.s. kommunfullmäktige, skall ha en stark och framträdande roll. Detta innebär att fullmäktige mer aktivt än tidigare skall delta i beredningen av frågor av mer politisk-strategisk natur och kunna diskutera dessa i tidiga skeden. Om medborgarnas inflytande skall kunna ökas måste dessa också ha möjlighet att framföra synpunkter och förslag i de tidiga beredningsskedena.

Mandatfördelning

Mandatfördelning för perioden 15 oktober 2018 till 14 oktober 2022 är:

Kommunfullmäktiges presidium

Kommunfullmäktiges presidium

Kommunfullmäktiges presidium, från vänster Anne-Charlotte Mattsson (L) andre vice ordförande, Olof Nilsson (S) ordförande och Dick Pettersson (C) förste vice ordförande.