Motioner

Under denna rubrik kan du läsa motioner som lagts fram ifrån de olika partierna.

Arbetarpartiet Socialdemokraterna

2018

Bygg lägenheter i Morgongåva

Heby kommun behöver ett skönhetsråd

2017

Bättre busstrafik i Enåker

Ett Tärnsjö på tillväxt

Interpellation Framtida omsorgsboende

2016

Rädda klimatet och bygg industriellt i trä

Handlingsplan för att förebygga suicid

Gömd pensionsskuld ska fram i ljuset från och med 2018, interpellation

2015

Gör Heby kommuns förskolor giftfria

Skapa social investeringsfond i Heby kommun

2014

Trafiksäkerhetsåtgärder öster om Tärnsjö rv 56

Bygg marklägenheter i Tärnsjö

Gång cykelväg mellan hembygdsgård och Östevåla centrum

Parkbänkar utmed gångvägarna runt Östervåla

 

Kristdemokraterna

2019

Utredning om återkommunalisering av verksamhetslokalernas förvaltning

Motion angående tillfälligt bygglov för rink på Östervåla skola

 

Liberalerna

2019

Ge möjligheterna till intraprenadlösningar inom skolan

Utredning om återkommunalisering av verksamhetslokalernas förvaltning

 

Miljöpartiet de gröna

2019

Utredning om återkommunalisering av verksamhetslokalernas förvaltning

2015

Undanta placeringar i fossilindustrin i kommunens finansreglemente

2014

Arbetsgrupp för långsiktigt hållbar landsbygdsutveckling med dialogforum

 

Moderata samlingspartiet

2019

Utredning om återkommunalisering av verksamhetslokalernas förvaltning

2014

Utred och ta ställning till om hela Heby kommun skall ansöka om att gå samman med Uppsala kommun

Ta vara på medarbetarnas kreativitet

Gör 2016 till ett särskilt Bemötandeår i Heby kommun

Är Heby kommun en lämplig ägare av ett elproducerande bolag?

Flytt av solelanläggning

Busslinje 865

 

Sverigedemokraterna

2019

Arvode per timme istället för tidsintervall

2018

Motion om att uppföra hundgårdar

2015

Motion Halalslaktat kött

 

Vänsterpartiet

2016

Inför 6-timmars arbetsdag inom äldreomsorgen

2015

Skapa social investeringsfond i Heby kommun

De kommentarer som skrivs skickas till ansvarig för aktuell sida. Inga kommentarer publiceras på webbplatsen.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML attibut är godkända att använda:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>