Kommunfullmäktiges revisorer

Kommunfullmäktiges revisorer är 7 till antalet. För mandatperioden 1 januari 2019 – 31 mars 2023 består kommunfullmäktiges revisorer av:

Sven-Erik Eriksson (KD), ordförande
Pär Rickman (S), vice ordförande
Jan Alriksson (C), sekreterare
Maire Lautakoski (S)
Maud Plantin (M)
Ulf Fahlstad (OPOL)
Vakant (SD)