Ledamöter och ersättare, kommunfullmäktiges revisorer

Information om vilka ledamöter och ersättare som sitter i kommunfullmäktiges revisorer finns i kommunens förtroendemannaregister. En länk till registret finns i högerspalten.