Kommunstyrelsen äldre möten

2015
20 januari Protokoll
24 februari Protokoll
7 april Protokoll
11 maj Protokoll
2 juni Omedelbart justerat protokoll
Protokoll
25 augusti Protokoll
22 september Protokoll
20 oktober Protokoll
4 november Protokoll
2 december

15 december

Protokoll

Protokoll

 

2014
28 januari Protokoll
25 februari Protokoll
8 april Protokoll
25 april
Protokoll omedelbar justering
3 juni18 juni exra Protokoll Protokoll
20 augusti Protokoll
16 september extra23 september ProtokollProtokoll
14 oktober Protokoll
4 november26 november ProtokollProtokoll

omedelbar justering

2 december Protokoll

 

2013
29 januari Protokoll
26 februari Protokoll
9 april Protokoll omedelbar justering
26 april Protokoll
14 maj, extra Protokoll
4 juni Protokoll
19 juni, extra Protokoll
20 augusti Protokoll
29 augusti Protokoll
24 september Protokoll
15 oktober Protokoll omedelbar justering
5 november Protokoll
25 november, extra Protokoll
3 december Protokoll

Kallelser och handlingar som är äldre än två år tas bort från hemsidan enligt dokumenthanteringsplanen men de finns arkiverade. Om du vill ta del av kallelser, handlingar eller protokoll som inte finns på hemsidan, hör då av dig till 0224-360 00 eller information@heby.se.