Samhällsbyggnadsnämnden

2019
15 januari Kallelse Protokoll
19 februari – Kallelse – Protokoll
19 mars – Kallelse – Protokoll
9 april – Kallelse – Protokoll
28 maj – Kallelse – Protokoll
20 augusti – Kallelse – Protokoll
10 september – Kallelse – Protokoll
1 oktober – Kallelse – Protokoll
19 november – Kallelse – Protokoll
10 december – Kallelse – Protokoll

Nedan ser du tidigare års protokoll.

Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för anläggning, utbyggnad, förvaltning samt drift och underhåll av kommunens gator, vägar, parker och andra allmänna platser, trafikanläggningar, planteringar, lekplatser.

Nämnden ansvarar även för avfallshanteringen samt vatten och avlopp i kommunen. Gaturenhållning och renhållning i övrigt utomhus är även nämndens ansvarsområde.

Nämnden utför kommunens uppgifter inom miljö- och vattenområdet med undantag av de ärenden som handläggs av miljö- och byggnämnden.

Vidare så beslutar nämnden om bidrag till enskild väghållning och att fastställa namn på gator, parker, institutioner m.m.

Ledamöter och ersättare
Information om vilka ledamöter och ersättare som sitter i nämnden finns i kommunens förtroendemannaregister. En länk till registret finns i högerspalten.

Samhällsbyggnadsnämndens presidium

Samhällsbyggnadsnämndens presidium Per Möller (C) ordförande och Per Sverkersson (S) förste vice ordförande. Frånvarande är Elin Ångman (MP) andre vice ordförande.

Datum
16 januari Kallelse Protokoll
20 februari Kallelse Protokoll
20 mars Kallelse Protokoll
17 april Kallelse Protokoll
5 juni Kallelse Protokoll
21 augusti Kallelse Protokoll
18 september Kallelse Protokoll
9 oktober Kallelse Protokoll
20 november Kallelse Protokoll
11 december Kallelse Protokoll
Datum
 19 januari Kallelse Protokoll
 23 februari Kallelse Protokoll
 23 mars Kallelse Protokoll
 27 april Kallelse Protokoll
 1 juni Kallelse Protokoll
 15 juni
 24 augusti Kallelse Protokoll
 21 september Kallelse Protokoll
 12 oktober Kallelse Protokoll
 9 november Kallelse Protokoll
 14 december Kallelse Protokoll

Kallelse

Datum
21 januari Kallelse Protokoll
11 februari Kallelse Protokoll
17 mars Kallelse Protokoll
7 april Kallelse Protokoll
12 maj Kallelse Protokoll
16 juni Kallelse Protokoll
juli
augusti Kallelse Protokoll
september
oktober Kallelse Protokoll
1 december Kallelse Protokoll
15 december Kallelse Protokoll

 

Relaterat

Kallelser och handlingar som är äldre än två år tas bort från hemsidan enligt dokumenthanteringsplanen men de finns arkiverade. Om du vill ta del av kallelser, handlingar eller protokoll som inte finns på hemsidan, hör då av dig till 0224-360 00 eller information@heby.se.

De kommentarer som skrivs skickas till ansvarig för aktuell sida. Inga kommentarer publiceras på webbplatsen.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML attibut är godkända att använda:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>