Utbildningsnämnden

2019
16 januari Kallelse – Protokoll
februari – Kallelse – Protokoll
 mars – Kallelse – Protokoll
 april – Kallelse – Protokoll
 maj – Kallelse – Protokoll
 juni – Kallelse – Protokoll
augusti – Kallelse – Protokoll
 september – Kallelse – Protokoll
 oktober – Kallelse – Protokoll
 november – Kallelse – Protokoll
 december – Kallelse – Protokoll

Tidigare års protokoll ser du nedan.

Utbildningsnämnden är styrelse för det offentliga skolväsendet enligt skollagen (2010:800) 2 kap 2 §. Utbildningsnämnden fullgör kommunens uppgifter inom det offentliga skolväsendet för barn, ungdom och vuxna. Utbildningsnämndens ansvarar för förskoleklass, grundskolan, särskolan, gymnasieskolan och kommunal vuxenutbildning. Det är även nämnden som ansvarar för svenskundervisning för invandrare samt uppföljnings- och utbildningsansvar för 16-20-åringar.

Nämnden ansvarar för förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg och uppdragsutbildning.

I sin verksamhet ska nämnden
– Bedöma behovet av respektive verksamhet
-Verka för ett varierat och allsidigt utbud med hög kvalitet som tillgodoser föräldrars, elevers och studerandes önskemål.

Ledamöter och ersättare
Information om vilka ledamöter och ersättare som sitter i nämnden finns i kommunens förtroendemannaregister. En länk till registret finns i högerspalten.

Utbildningsnämndens presidium

Utbildningsnämndens presidium, från vänster Tomas Bergström (L) andre vice ordförande, Rose-Marie Isaksson (S) ordförande och Göran Hillbom (C) förste vice ordförande.

Datum
19 januari Kallelse Protokoll
23 februari Kallelse Protokoll
23 mars Kallelse Protokoll
20 april Kallelse Protokoll
8 juni Kallelse Protokoll
24 augusti Kallelse Protokoll
13 september Kallelse Protokoll
1 oktober Kallelse Protokoll
22 oktober Kallelse Protokoll
Omedelbar justering § 109
31 oktober Kallelse Protokoll
30 november Kallelse Protokoll
14 december Kallelse Protokoll
Datum
 20 januari Kallelse Protokoll

Protokoll omedelbar  justering

 24 februari Kallelse Protokoll

Protokoll omedelbar justering

 24 mars Kallelse Protokoll
 28 april Kallelse Protokoll
 29 maj Kallelse Protokoll
 16 juni Kallelse Protokoll
 25 augusti Kallelse Protokoll
 15 september Kallelse Protokoll
 13 oktober omedelbar       justering Kallelse Protokoll
 13 oktober Kallelse Protokoll
 10 november Kallelse Protokoll
 15 december Kallelse Protokoll
Datum
22 januari Kallelse Protokoll
12 februari Kallelse Protokoll
18 mars Kallelse Protokoll
11 april Kallelse Protokoll
26 april Kallelse Protokoll
13 maj Kallelse Protokoll omedelbar just.
13 maj Protokoll
17 juni Kallelse Protokoll omedelbar just.
17 juni Protokoll
26 augusti Kallelse Protokoll 0medelbar just
26 augusti Kallelse Protokoll
22 september Kallelse Protokoll
 7 oktober Kallelse Protokoll
 2 december kallelse Protokoll
 16 december Kallelse protokoll
Datum
Kallelse Handlingar Protokoll
Kallelse Handlingar Protokoll
Kallelse Handlingar Protokoll
Kallelse Handlingar Protokoll
Kallelse Handlingar Protokoll
Kallelse Handlingar Protokoll
Kallelse Handlingar Protokoll
Kallelse Handlingar Protokoll
Kallelse Handlingar Protokoll

 

Relaterat

Kallelser och handlingar som är äldre än två år tas bort från hemsidan enligt dokumenthanteringsplanen men de finns arkiverade. Om du vill ta del av kallelser, handlingar eller protokoll som inte finns på hemsidan, hör då av dig till 0224-360 00 eller information@heby.se.

De kommentarer som skrivs skickas till ansvarig för aktuell sida. Inga kommentarer publiceras på webbplatsen.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML attibut är godkända att använda:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>