Nämnder och utskott

De kommunala nämnderna tillsätts av kommunfullmäktige och ansvarar för sina respektive områden inom kommunen. Nämndens ansvar finns reglerad i ett reglemente som beslutats av kommunfullmäktige.

Nämndernas sammanträden är inte offentliga. Som medborgare kan du ta del av de beslut som fattats i de protokoll som upprättas efter varje sammanträde. Du har också alltid möjlighet att ta direktkontakt med ledamöterna i nämnden.

I Heby kommun finns följande kommunala nämnder

  • Valnämnden
  • Krisledningsnämnden (Kommunstyrelsen är krisledningsnämnd i Heby kommun)
  • Vård- och omsorgsnämnden
  • Utbildningsnämnden
  • Samhällsbyggnadsnämnden
  • Kultur- och fritidsnämnden
  • Bygg- och miljönämnden
  • Kommunfullmäktiges revisorer
  • Överförmyndarnämnden är sedan 1 januari 2011 gemensam nämnd för Uppsala, Tierp, Östhammar, Knivsta, Älvkarleby och Heby kommuner.
  • IT-nämnd, gemensam med Knivsta, Östhammars, Tierp, och Älvkarleby kommun sedan 1 januari 2019.

De kommentarer som skrivs skickas till ansvarig för aktuell sida. Inga kommentarer publiceras på webbplatsen.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML attibut är godkända att använda:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>