Ledamöter och ersättare, bygg- och miljönämnden

Bygg- och miljönämndens ledamöter och ersättare för perioden 1 januari 2019 – 31 december 2022

Bygg- och miljönämnden består av 5 ledamöter och 5 ersättare. Bygg- och miljönämnden utses av kommunfullmäktige.

Ledamöter Ersättare
Olof Nilsson (S), ordförande Tomas Persson (S)
Mats Jennische (M), vice ordförande Kristina Pettersson (S)
Erik Backman (S) Inger Ingstedt (C)
Bengt Gårdenborg (C) Sixten Larsson (M)
Mikael Funseth (SD) Peter Dozzi (SD)
Bygg- och miljönämndens presidium, Mats Jennische (M) vice ordförande och Olof Nilsson (S) ordförande.

Bygg- och miljönämndens presidium, Mats Jennische (M) vice ordförande och Olof Nilsson (S) ordförande.