Ledamöter och ersättare, bygg- och miljönämnden

Information om vilka ledamöter och ersättare som sitter i nämnden finns i kommunens förtroendemannaregister. En länk till registret finns i högerspalten.

Bygg- och miljönämndens presidium, Mats Jennische (M) vice ordförande och Olof Nilsson (S) ordförande.

Bygg- och miljönämndens presidium, Mats Jennische (M) vice ordförande och Olof Nilsson (S) ordförande.