Ledamöter och ersättare, bygg- och miljönämnden

Bygg- och miljönämndens ledamöter och ersättare för perioden 1 januari 2019 – 31 december 2022

Bygg- och miljönämnden består av 5 ledamöter och 5 ersättare. Bygg- och miljönämnden utses av kommunfullmäktige.

Ledamöter Ersättare
Olof Nilsson (S), ordförande Jan-Erik Grattback (S)
Mats Jennische (M), vice ordförande Kristina Pettersson (S)
Erik Backman (S) Inger Ingstedt (C)
Bengt Gårdenborg (C) Sixten Larsson (M)
Mikael Funseth (SD) Peter Dozzi (SD)
Bygg- och miljönämndens presidium, Mats Jennische (M) vice ordförande och Olof Nilsson (S) ordförande.

Bygg- och miljönämndens presidium, Mats Jennische (M) vice ordförande och Olof Nilsson (S) ordförande.