Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för den kommunala kulturverksamheten samt för fritidsfrågor. Nämnden har bland annat följande uppgifter och ansvarsområden

  • Ansvar för samlingar och konstverk som skänkts till kommunen för kulturella ändamål.
  • Fördela kommunala bidrag inom kultur- och fritidsområdet
  • Skolbiblioteksverksamheten samt för folkbiblioteksverksamheten enligt bibliotekslagen.
  • Kommunal musikskola.
  • Fritidsfrågor (fritidsgårdar, föreningsstöd, sporthallar)
  • Besluta om bidrag till föreningar.
Kultur- och fritidsnämndens presidium, från vänster Anders Pettersson (S) ordförande, Gudrun Wängelin Lernskog (C) förste vice ordförande och Ingela Ingela Wikander (KD) andre vice ordförande.

Kultur- och fritidsnämndens presidium, från vänster Anders Pettersson (S) ordförande, Gudrun Wängelin Lernskog (C) förste vice ordförande och Ingela Ingela Wikander (KD) andre vice ordförande.