Ledamöter och ersättare, kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämndens ledamöter, ersättare och insynsrepresentanter består för perioden 1 januari 2019 – 31 december 2022 av:

Ledamöter Ersättare Insynsrepresentanter
Anders Pettersson (S)
ordf.
Carola Eriksson (S) Daniel Steinmo (MP)
Gudrun Wängelin Lernskog (C)
vice. ordf.
Wilhelm Bertilsson (S) Maj Wineström (V)
Ingela Wikander (KD)
andre vice ordf.
Andreas Källberg (C)
Torbjörn Ivarsson (S) Agnes Mattsson (M)
Marga Karttunen  (SD) Peter Dozzi (SD)
Kultur- och fritidsnämndens presidium, från vänster Anders Pettersson (S) ordförande, Gudrun Wängelin Lernskog (C) förste vice ordförande och Ingela Ingela Wikander (KD) andre vice ordförande.

Kultur- och fritidsnämndens presidium, från vänster Anders Pettersson (S) ordförande, Gudrun Wängelin Lernskog (C) förste vice ordförande och Ingela Ingela Wikander (KD) andre vice ordförande.