Ledamöter och ersättare, kultur- och fritidsnämnden

Information om vilka ledamöter och ersättare som sitter i nämnden finns i kommunens förtroendemannaregister. En länk till registret finns i högerspalten.

Kultur- och fritidsnämndens presidium, från vänster Anders Pettersson (S) ordförande, Gudrun Wängelin Lernskog (C) förste vice ordförande och Ingela Ingela Wikander (KD) andre vice ordförande.

Kultur- och fritidsnämndens presidium, från vänster Anders Pettersson (S) ordförande, Gudrun Wängelin Lernskog (C) förste vice ordförande och Ingela Ingela Wikander (KD) andre vice ordförande.