Överförmyndarnämnden

Nämnden är en gemensam överförmyndare för sex av åtta kommuner i Uppsala län: Uppsala, Tierp, Östhammar, Knivsta, Älvkarleby och Heby.

Från Heby kommun är Gunilla Hamrin (S), ledamot och Bernt Ove Stenmark (KD), ersättare.

Relaterat