Ledamöter och ersättare, personalutskottet

Personalutskottets ledamöter och ersättare för perioden 1 januari 2019 – 31 december 2022

Personalutskottet är ett utskott till kommunstyrelsen och består av 3 ledamöter och 3 ersättare.

Ledamot Ersättare
Carina Schön (S) ordförande Marie Wilén(C)
Ewa Westling Olzon (M) vice.ordförande Anne-Charlotte Mattsson (L)
Dick Pettersson (C) Anders Pettersson (S)