Ledamöter och ersättare, samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämndens ledamöter, ersättare och insynsrepresentanter för perioden 1 januari 2019 – 31 december 2022 består av:

Ledamöter Ersättare Insynsrepresentanter
Per Möller (C), ordförande Ester Hillbom (C) Hans-Göran Björk (KD)
Per Sverkersson (S), vice ordf. Emilie Jansson (S) Tina Hultman (L)
Daniel Steinmo (MP) andre vice ordf. Kerstin Karlsson (S) Vakant (V)
Mattias Jonsson (S) Håkan Bengtzon (M)
Toni Hietakuja (SD) Mattias Widén (SD)
Samhällsbyggnadsnämndens presidium Per Möller (C) ordförande och Per Sverkersson (S) förste vice ordförande. Frånvarande är Elin Ångman (MP) andre vice ordförande.

Samhällsbyggnadsnämndens presidium Per Möller (C) ordförande och Per Sverkersson (S) förste vice ordförande. Frånvarande är Daniel Steinmo (MP) andre vice ordförande.