Ledamöter och ersättare, samhällsbyggnadsnämnden

Information om vilka ledamöter och ersättare som sitter i nämnden finns i kommunens förtroendemannaregister. En länk till registret finns i högerspalten.

Samhällsbyggnadsnämndens presidium Per Möller (C) ordförande och Per Sverkersson (S) förste vice ordförande. Frånvarande är Elin Ångman (MP) andre vice ordförande.

Samhällsbyggnadsnämndens presidium Per Möller (C) ordförande och Per Sverkersson (S) förste vice ordförande. Frånvarande är Elin Ångman (MP) andre vice ordförande.