Ledamöter och ersättare, utbildningsnämnden 

Information om vilka ledamöter och ersättare som sitter i nämnden finns i kommunens förtroendemannaregister. En länk till registret finns i högerspalten.

Utbildningsnämndens presidium, från vänster Tomas Bergström (L) andre vice ordförande, Rose-Marie Isaksson (S) ordförande och Göran Hillbom (C) förste vice ordförande.

Utbildningsnämndens presidium, från vänster Tomas Bergström (L) andre vice ordförande, Rose-Marie Isaksson (S) ordförande och Göran Hillbom (C) förste vice ordförande.