Ledamöter och ersättare, utbildningsnämnden 

Utbildningsnämndens ledamöter och ersättare för perioden 1 januari 2019 – 31 december 2022

Utbildningsnämnden består av 7 ledamöter, 7 ersättare och insynsrepresentanter för de partier som inte redan representeras.  Utbildningsnämnden utses av kommunfullmäktige.

Ledamöter Ersättare Insynsrepresentanter
Rose-Marie Isaksson (S), ordförande Ann-Christin Grattback Åkerblom (S) Jannie Teinler (MP)
Göran Hillbom (C),
vice ordförande
Mats Joelsson (C) Bengt Thalin (V)
Anders Kihl (KD,
andre vice ordförande
Sam Ericsson (C)
Angelica Tegehall (C) Niclas Vesterlund (L)
Britt Nilsson (S) Linda Allfjord (M)
Rickert Olzon (M) Robert Ladyca (SD)
Peter Dozzi (SD) Leif Nilsson (S)
Utbildningsnämndens presidium, från vänster Tomas Bergström (L) andre vice ordförande, Rose-Marie Isaksson (S) ordförande och Göran Hillbom (C) förste vice ordförande.

Utbildningsnämndens presidium, från vänster Tomas Bergström (L) (tidigare andre vice ordförande), Rose-Marie Isaksson (S) ordförande och Göran Hillbom (C) förste vice ordförande. Nuvarande andre vice ordförande är Anders Kihl (KD).