Ledamöter och ersättare, utbildningsnämnden 

Utbildningsnämndens ledamöter och ersättare för perioden 1 januari 2019 – 31 december 2022

Utbildningsnämnden består av 7 ledamöter, 7 ersättare och insynsrepresentanter för de partier som inte redan representeras.  Utbildningsnämnden utses av kommunfullmäktige.

Ledamöter Ersättare Insynsrepresentanter
Rose-Marie Isaksson (S), ordförande Noria Popalzai (S) Jannie Teinler (MP)
Göran Hillbom (C),
vice ordförande
Ann-Christin Grattback Åkerblom (S) Bengt Thalin (V)
Tomas Bergström (L),
andre vice ordförande
Mats Joelsson (C)
Angelica Tegehall (C) Sam Ericsson (C)
Britt Nilsson (S) Rickert Olzon (M)
Anders Kihl (KD) Linda Allfjord (M)
Peter Dozzi (SD) Robert Ladyca (SD)
Utbildningsnämndens presidium, från vänster Tomas Bergström (L) andre vice ordförande, Rose-Marie Isaksson (S) ordförande och Göran Hillbom (C) förste vice ordförande.

Utbildningsnämndens presidium, från vänster Tomas Bergström (L) andre vice ordförande, Rose-Marie Isaksson (S) ordförande och Göran Hillbom (C) förste vice ordförande.