Ledamöter och ersättare, valnämnden

Ledamöter Ersättare Insynsrepresentant
Kenth Nilsson (S), ordförande Sol Engström (S) Daniel Steinmo (MP)
Berith Parmsäter (S) Lars Persson (S)
Gerd Carlsson (C) Robin Wickberg (C)
Anne-Charlotte Mattsson (L), vice ordförande Rickert Olzon (M
Robert Ladyca (SD) Inga-Lill Ohlsson (SD)