Vård- och omsorgsnämnden

Vård- och omsorgsnämnden ansvarar för:

  • kommunens uppgifter vad gäller individ- och familjeomsorg
  • kommunens insatser för funktionsnedsatta
  • den kommunala hälso- och sjukvården
  • kommunens äldrevård
  • förtroendenämnd enligt lagen om förtroendenämnder inom hälso- och sjukvården
  • ensamkommande barn och ungdomar

Nämnden äger rätt att, enligt lagen om förtroendenämnd, uppdra åt annan huvudman att fullgöra denna uppgift.

Vård- och omsorgsnämndens presidium, Karl-Arne Larsson (C) sociala utskottets ordförande, Annika Krispinsson (C) ordförande, Margaretha Gadde Jennische (M) andre vice ordförande . Frånvarande är Emelie Jansson (S) förste vice ordförande.

Vård- och omsorgsnämndens presidium, Karl-Arne Larsson (C) sociala utskottets ordförande, Annika Krispinsson (C) ordförande, Margaretha Gadde-Jennische (M) andre vice ordförande . Frånvarande är Emelie Jansson (S) förste vice ordförande.