Vård- och omsorgsnämnden

Vård- och omsorgsnämnden ansvarar för:

 • kommunens uppgifter vad gäller individ- och familjeomsorg
 • kommunens insatser för funktionsnedsatta
 • den kommunala hälso- och sjukvården
 • kommunens äldrevård
 • förtroendenämnd enligt lagen om förtroendenämnder inom hälso- och sjukvården
 • ensamkommande barn och ungdomar
 • kommunens prövning av tillstånd för servering av alkoholdrycker
 • tillsyn över servering av alkoholdrycker och detaljhandel med öl
 • prövning av tillstånd för lotterier
 • yttranden över automatspelstillstånd
 • tobakslagen med undantag för tillsyn av restauranger och andra serveringsställen

Nämnden äger rätt att, enligt lagen om förtroendenämnd, uppdra åt annan huvudman att fullgöra denna uppgift.

Vård- och omsorgsnämndens presidium, Karl-Arne Larsson (C) sociala utskottets ordförande, Annika Krispinsson (C) ordförande, Margaretha Gadde Jennische (M) andre vice ordförande . Frånvarande är Emelie Jansson (S) förste vice ordförande.

Vård- och omsorgsnämndens presidium, Karl-Arne Larsson (C) sociala utskottets ordförande, Annika Krispinsson (C) ordförande, Margaretha Gadde Jennische (M) andre vice ordförande . Frånvarande är Emelie Jansson (S) förste vice ordförande.