Ledamöter och ersättare, vård- och omsorgsnämnden

Vård- och omsorgsnämndens ledamöter och ersättare från 1 januari 2019 – 31 december 2022

Vård- och omsorgsnämnden består av 9 ledamöter och 9 ersättare. Insynsrepresentanter får inte väljas till vård- och omsorgsnämnden enligt kommunfullmäktiges arbetsordning § 42, andra stycket. Vård- och omsorgsnämnden utses av kommunfullmäktige.

Ledamot Ersättare
Annika Krispinsson (C), ordf. Berit Röjerås (C)
Emilie Jansson (S), 1:e vice ordf. Thomas Österberg (C)
Margaretha Gadde-Jennische (M)
2:e vice.ordf.
Erika Hortans (S)
Karl-Arne Larsson (C) Lars Persson (S)
Inga-Lill Hellgren (S) Bernt-Erik Rutström (S)
Kenth Nilsson (S) Mikael Forsberg (MP)
Florence Emma Anvo (KD) Toni Hietakuja (SD)
Monica Stjernholm (SD) Marga Karttunen (SD)
Åsa Eklind (SD) Anne-Charlotte Mattsson (L)
Vård- och omsorgsnämndens presidium, Karl-Arne Larsson (C) sociala utskottets ordförande, Annika Krispinsson (C) ordförande, Margaretha Gadde Jennische (M) andre vice ordförande . Frånvarande är Emelie Jansson (S) förste vice ordförande.

Vård- och omsorgsnämndens presidium, Karl-Arne Larsson (C) sociala utskottets ordförande, Annika Krispinsson (C) ordförande, Margaretha Gadde-Jennische (M) andre vice ordförande . Frånvarande är Emelie Jansson (S) förste vice ordförande.