Ledamöter och ersättare, vård- och omsorgsnämnden

Information om vilka ledamöter och ersättare som sitter i nämnden finns i kommunens förtroendemannaregister. En länk till registret finns i högerspalten.

Vård- och omsorgsnämndens presidium, Karl-Arne Larsson (C) sociala utskottets ordförande, Annika Krispinsson (C) ordförande, Margaretha Gadde Jennische (M) andre vice ordförande . Frånvarande är Emelie Jansson (S) förste vice ordförande.

Vård- och omsorgsnämndens presidium, Karl-Arne Larsson (C) sociala utskottets ordförande, Annika Krispinsson (C) ordförande, Margaretha Gadde Jennische (M) andre vice ordförande . Frånvarande är Emelie Jansson (S) förste vice ordförande.