Trygghetsrådet

Trygghetsrådet är ett organ för att förmedla information och samordna kommunens insatser mellan  kommunstyrelsen, nämnderna, och styrelsen för Hebyfastigheter/Hebygårdar AB i frågor som rör  välfärds‐ och brottsförebyggande arbete, förebyggande säkerhetsfrågor, samt tillgänglighetsfrågor och andra frågor som rör funktionshindrades levnadsförhållanden. Trygghetsrådet ska också årligen bevaka  aktiviteten bland föreningar som sysslar med funktions‐ och tillgänglighetsfrågor för att kunna  upprätthålla och utveckla kontakten mellan kommun och föreningar som besitter särskild kunskap och kompetens i dessa frågor.

Rådet har också till uppgift att bistå kommunstyrelsen i arbetet med att ta fram effektmål och inriktningar. Kommunens företrädare bör informera rådet om planer och förändringar av samhällsinsatserna och därmed inhämta synpunkter i ett så tidigt skede att dessa kan beaktas och påverka ärendets handläggning. Trygghetsrådet bör vara remiss och referensorgan i frågor som rör välfärds‐ och brottsförebyggande frågor, tillgänglighetsfrågor, förebyggande säkerhetsfrågor, samt ett forum för kunskapsspridning i Heby kommun.

Rådet ska ta initiativ till förbättringar inom de områden rådet ansvarar för. Det är knutet till och väljs av kommunstyrelsen. Rådet sammanträder minst fyra gånger per år.

 Datum
 3 mars Kallelse Protokoll
 19 maj Kallelse Protokoll
 15 september Kallelse Protokoll
 4 november Kallelse Protokoll
Datum
23 mars Kallelse Protokoll
23 april Kallelse Protokoll
17 september Kallelse Protokoll
5 november Kallelse Protokoll
Datum
 17 januari Protokoll
 16 april Protokoll
Datum
11 januari Protokoll
24 april Protokoll
3 oktober Protokoll

 

Datum
 17 februari Protokoll
 13 april
 30 augusti
 19 oktober Protokoll
 Datum
5 mars Kallelse Protokoll
4 maj Kallelse Protokoll
 5 oktober Kallelse Protokoll
 november Kallelse Protokoll

Relaterat

Kallelser och handlingar som är äldre än två år tas bort från hemsidan enligt dokumenthanteringsplanen men de finns arkiverade. Om du vill ta del av kallelser, handlingar eller protokoll som inte finns på hemsidan, hör då av dig till 0224-360 00 eller information@heby.se.

De kommentarer som skrivs skickas till ansvarig för aktuell sida. Inga kommentarer publiceras på webbplatsen.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML attibut är godkända att använda:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>