Kommunplan

Kommunplan 2013 – översiktsplan för Heby kommun

Varje kommun ska enligt Plan- och bygglagen ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunens yta. Översiktsplanen är inte ett juridiskt bindande dokument, men ger viktig vägledning i beslut som rör användningen av mark- och vattenområden samt hur den byggda miljön ska utvecklas och bevaras. I översiktsplanen ska kommunen väga olika allmänna och enskilda intressen mot varandra och ange hur de av staten angivna riksintressena ska tillgodoses och hur gällande miljökvalitetsnormer ska iakttas. Planen ska också behandla frågor av mellankommunalt intresse.

Heby kommun har valt att i den nya översiktsplanen även integrera kommunens vision och strategiska inriktningar för viktiga utvecklingsområden, för att utifrån dessa arbeta fram hållbara riktlinjer för markanvändningen. Vi väljer att benämna den utvidgade översiktsplanen ”kommunplan”.

Kommunplan 2013 antogs av kommunfullmäktige 29 oktober 2013.

Relaterat

De kommentarer som skrivs skickas till ansvarig för aktuell sida. Inga kommentarer publiceras på webbplatsen.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML attibut är godkända att använda:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>