Kvalitet och resultat

Kvalitetsarbete handlar om att hela tiden göra verksamheten bättre och hantera de kommunala resurserna på effektivast möjliga sätt, så att vi kan tillgodose de behov som våra medborgare, brukare och medarbetare har och genomföra den politiska viljan på bästa sätt. I Heby Kommun ligger kvalitetsutveckling högt på dagordningen, och just nu pågår mycket inom kommunens kvalitetsarbete. Vi har bland annat ett projekt som ska förbättra våra arbetssätt i den kommunala målstyrningen och hur vi ska öka systematiken i vårt kvalitetsarbete.

Utöver lagstiftningen beslutar våra politiker om nivån på kvaliteten i olika styrande dokument. För att beskriva våra tjänster finns tjänstedeklarationer inom flera områden. Vi jämför oss också med andra kommuner för att se hur vi ligger till när det gäller kvaliteten på vårt arbete.

Genom att fråga medborgarna och de som använder våra tjänster får vi en bedömning av hur de upplever kvaliteten på våra tjänster. Vi är mycket intresserade av att höra om du har idéer eller åsikter om hur vi kan göra verksamheten  bättre! Tryck på länken här  https://heby.se/synpunkter-och-klagomal/ och säg vad du tycker!. Du kan även hitta ingången från förstasidan.

De kommentarer som skrivs skickas till ansvarig för aktuell sida. Inga kommentarer publiceras på webbplatsen.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML attibut är godkända att använda:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>