Årsredovisning

Kommunens årsredovisning – berättar vad kommunen har gjort under året

Kommunens årsredovisning berättar vad kommunen har arbetat med under året. Årsredovisningen innehåller en förvaltningsberättelse med bland annat avstämning av finansiella mål och mål för verksamheterna, ekonomisk redovisning samt beredningarna, nämndernas och revisionens berättelser. Även de kommunala bolagen ingår i årsredovisningen.

Syftet med årsredovisningen är att ge en god information om det gångna årets verksamhet och ekonomi.

Revisionens granskning av årsredovisningen

Det är kommunens revisorers uppgift att granska kommunens årsredovisning. Kommunens revisorer ska enligt 9 kap KL bedöma om resultatet i årsredovisningen är förenligt med de mål som fullmäktige beslutat om. Revisorerna ska pröva om räkenskaperna är rättvisande. Revisorernas uttalande görs i revisionsberättelsen.

Relaterat

De kommentarer som skrivs skickas till ansvarig för aktuell sida. Inga kommentarer publiceras på webbplatsen.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML attibut är godkända att använda:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>