Mål- och resultatstyrning

I Heby kommun tillämpas mål- och resultatstyrning. Mål- och resultatstyrning är politikens verktyg för att styra kommunen. Kommunens förtroendevalda ansvarar för att prioritera och formulera långsiktiga mål för nämnderna och kommunen som helhet. Kommunens förvaltningar arbetar sedan för att uppnå de politiska mål som kommunfullmäktige och nämnder fattat beslut om. Målen i Heby kommun ska ha ett tydligt fokus på nyttan som skapas föra medborgarna och på de som använder kommunens tjänster.

 

Mål- och resultatstyrning innebär i grunden att vi prioriterar och avgränsar oss. I vår analys kommer vi fram till hur vi på mest ändamålsenliga sätt ska agera för att nå våra prioriteringar och mål genom att skapa aktiviteter som leder oss till goda resultat. Vi följer upp målen och aktiviteterna genom att mäta resultaten. Utifrån resultaten drar vi sedan slutsatser och genomför förbättringar. Arbetet med mål och resultatstyrning konkretiseras i mål och budgetprocessens verksamhetsplaner för kommunfullmäktige, nämnder, förvaltningar och enheter.

 

All styrning och ledning utgår från kommunens vision. Utifrån visionen beslutar fullmäktige om inriktningar. Utifrån inriktningarna beslutar nämnderna om effektmål. Kommunfullmäktige styr också med policyer, planer, riktlinjer och ekonomiska ramar – budgeten. Policyer och planer är av långsiktig karaktär och har också bäring på visionen. Ett viktigt övergripande ramverk för kommunens målarbete är de globala hållbarhetsmålen- Agenda 2030.

 

Vision: Heby kommun – en växande landsbygdskommun, med närhet, trygghet och livskvalitet

Relaterat

De kommentarer som skrivs skickas till ansvarig för aktuell sida. Inga kommentarer publiceras på webbplatsen.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML attibut är godkända att använda:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>