Omvärldsanalys

För att Heby kommun ska kunna bedriva ett framgångsrikt strategiskt utvecklingsarbete är det viktigt att lyfta blicken och titta in i framtiden. Denna omvärldsanalys är ämnad att vara till hjälp i kommunens utvecklingsarbete och underlag i planeringsprocessen.

Relaterat