Konsumentrådgivning

Konsumentrådgivare i Heby kommun nås via Medborgarservice, 0224-361 00. Vår främsta uppgift är att berätta om konsumenters rätt enligt konsumentlagarna. Till konsumentrådgivarna i Heby kan du som bor i Heby vända dig för att få kostnadsfri upplysning och rådgivning i konsumentärenden.

Relaterat