Konsumentrådgivning

Den 7 juni till den 3 september kan vi endast ge rådgivning kring frågor av enklare karaktär.

Konsumentrådgivare i Heby kommun nås via Medborgarservice, 0224-360 00. Vår främsta uppgift är att berätta om konsumenters rätt enligt konsumentlagarna. Till konsumentrådgivarna i Heby kan du som bor i Heby vända dig för att få kostnadsfri upplysning och rådgivning i konsumentärenden

Relaterat

Medborgarservice
0224-360 00