Mottagning av nyanlända

resväskaKommunens mottagning för nyanlända finns på Centrum för livslångt lärande (CLL). Hit kommer du som har fått uppehållstillstånd i Sverige som flykting, särskilt skyddsbehövande eller anhörig till tidigare nämnda grupper för frågor och hjälp.

Mottagningen hjälper dig inom målgruppen med:

  • Registrering och folkbokföring
  • Inskrivning hos Arbetsförmedlingen,
  • Kontakter med olika myndigheter,
  • Lista på Vårdcentral, BVC och hälsoundersökning (KOSMOS)
  • Ansökan om hemutrustningslån från CSN,
  • Anmälan till samhällsorienteringen i Uppsala
  • Anmälan till Svenska för Invandrare, SAS eller Sprint,
  • Inskrivning av barn i skola och/eller förskola
  • Frågor kring boende (enbart för de som anvisats från Migrationsverket eller KVOT),
  • Annat stöd och vägledning

Varje år tilldelas kommuner ett så kallat ”kommuntal” från Länsstyrelsen som anger hur många nyanlända med uppehållstillstånd som kommer att flytta till kommunen från Migrationsverkets boenden (ABO) eller Kvotflyktingar som anvisas direkt från FN:s flyktingförläggningar. Kommuntalet baseras på hur många individer som beräknas få uppehållstillstånd under året som flyktingar eller särskilt skyddsbehövande samt på lokala indikatorer såsom tidigare mottagande, antal egen bosatta i kommunen, arbetsmarknadsförutsättningar och befolkningsstorlek. Utöver de som anvisas från Migrationsverkets boenden flyttar nyanlända själva in till kommunen, så kallade Egenbosatta (EBO), samt anhöriga som fått uppehållstillstånd i Sverige dessa två grupper räknas inte i kommuntalet.

Kommunen har även inkluderingsinsatser som går ut på att individer från olika grupper i samhället träffas och får ett utbyte, dessa insatser samt samordningen av integrationen ligger under Kultur- och fritidsenheten.

Har du andra frågor som berör kommunala uppdrag inom mottagning av nyanlända eller inkludering hänvisar vi till Medborgarservice.

Relaterat

Kontakt

Saleh Pirmosa
Integrationssamordnare
0224-362 23
saleh.pirmosa@heby.se

Inger Jungehall
Kontaktperson för kultur och fritid
070-256 50 27
inger.jungehall@heby.se

Medborgarservice
0224-360 00
medborgarservice@heby.se

De kommentarer som skrivs skickas till ansvarig för aktuell sida. Inga kommentarer publiceras på webbplatsen.

Comments are closed.