Mottagning och inkludering av nyanlända

klassrumVarje år ska Heby kommun ta emot ett visst antal nyanlända med uppehållstillstånd (för år 2017 är det 37 personer). Detta bestäms av Länsstyrelsen och baseras på olika indikatorer såsom tidigare mottagande, antal egen bosatta i kommunen, arbetsmarknad och befolkningsstorlek.

Kommunens mottagning finns på Centrum för livslångt lärande (CLL). Hit kommer du som har fått uppehållstillstånd i Sverige och som har rätt till etableringsprocessen som Arbetsförmedlingen har ansvaret för.

Mottagningen hjälper dig med inskrivning till AF, kontakter med olika myndigheter, ansökning till CSN för hemutrustningslån, frågor kring boende, beviljar ekonomiskt stöd för första tiden efter ankomsten fram tills du får etableringsersättning, anmäler dig till Svenska för Invandrare, anmäler dina barn till skola och/eller förskola och annat stöd som ingår inom mottagningens uppdrag.

Har du andra frågor som berör kommunala uppdrag hänvisar vi till Medborgarservice.

Etableringsprocessen

När du får uppehållstillstånd och innefattas av lagen om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare har du rätt att ingå i etableringsprocessen som Arbetsförmedlingen ansvarar för. Om du inte vet om du innefattas av denna lag är du välkommen att fråga oss på kommunens mottagning. Etableringsprocessen pågår under 24 månader och i den ingår olika insatser som ska underlätta för individen att komma i arbete och in i samhället. Inom etableringen har du rätt att gå på svenska för Invandrare, ha samhällsorientering samt andra aktiviteter som du och Arbetsförmedlingen kommer överens om. Innefattas du av etableringslagen har du även rätt att få ersättning om du fullgör dina aktiviteter. Målet med etableringen är att du ska komma i egen försörjning inom 24 månader.

En annan viktig aktör vid etableringen i det svenska samhället är Arbetsförmedlingen som är ansvarig myndighet för etableringsinsatser för nyanlända. Under första skedet av etableringsprocessen erbjuds alla SFI-undervisning på CLL. Uppdraget är att inom ramen för kommunens integrationsinsatser, tillsammans med Arbetsförmedlingen, underlätta den enskildes väg in i det svenska samhället. Målet är egen försörjning inom 24 månader.

Relaterat

Medborgarservice
0224-360 00
medborgarservice@heby.se

De kommentarer som skrivs skickas till ansvarig för aktuell sida. Inga kommentarer publiceras på webbplatsen.

Comments are closed.