Officiell digital anslagstavla

Det här är Heby Kommuns officiella anslagstavla där vi publicerar tillkännagivanden, kungörelser och anslag. Här kan du läsa tillkännagivande om fullmäktiges sammanträden, det vill säga uppgift om tid och plats för fullmäktiges sammanträden och vilka ärenden som ska behandlas. På anslagstavlan kan du också läsa vilka protokoll som har justerats och vilken överklagandetid som gäller. Anslagstavlan har en direkt rättslig betydelse när det gäller överklagande av kommunfullmäktiges och nämndernas beslut. Tidpunkten då protokollet sätts upp på anslagstavlan styr tiden för överklagande.

Om du tycker att ett beslut som kommunen har fattat är fel och vill överklaga beslutet läs mer här

Kungörelser

Prövotidsredovisning avseende energianvändningen vid bergtäkten på fastigheten Harbo-Eklunda 1:1 i Heby kommun, 2019-05-10Läs mer Kommunstyrelsen § 80, 14 maj 2019 - omedelbar justering, 2019-05-14Läs mer Rösträkning av val till Europaparlamentet den 26 maj 2019, 2019-05-14Läs mer Sociala utskottet, 2019-05-14Läs mer Utbildningsnämnden, 2019-05-10Läs mer Personalutskottet, 2019-05-06Läs mer Kommunfullmäktige, 2019-04-29Läs mer Naturvårdsverket, 2019-04-26Läs mer Kallelse till kommunfullmäktige, 2019-04-29Läs mer Kommunfullmäktiges revisorer, 2019-04-17Läs mer Kommunfullmäktiges revisorer, 2019-04-12Läs mer Utbildningsnämnden, 2019-04-12Läs mer Sociala utskottet, 2019-04-16Läs mer Kommunstyrelsen, 2019-04-09Läs mer Vård- och omsorgsnämnden, 2019-04-10Läs mer Bygg- och miljönämnden, 2019-04-09Läs mer Samhällsbyggnadsnämnden, 2019-04-09Läs mer Kommunstyrelsen, 2019-04-09Läs mer Kommunstyrelsen, 2019-04-09Läs mer Kultur- och fritidsnämnden, 2019-04-08Läs mer Personalutskottet, 2019-03-28Läs mer Kommunfullmäktiges revisorer, 2019-03-26Läs mer Kommunala pensionärsrådet, 2019-03-27Läs mer Kommunstyrelsen, 2019-03-26Läs mer Samhällsbyggnadsnämnden, 2019-03-19Läs mer Sociala utskottet, 2019-03-26Läs mer Utbildningsnämnden, 2019-03-20Läs mer Personalutskottet, 2019-03-15Läs mer Vård- och omsorgsnämnden, 2019-03-20Läs mer Utställning av Avfallsplan och föreskrifter, 2019-03-25Läs mer Kommunfullmäktiges revisorer, 2019-03-14Läs mer Vård- och omsorgsnämnden, 2019-03-20Läs mer Kultur- och fritidsnämnden, 2019-03-18Läs mer Sociala utskottet, 2019-03-18Läs mer Personalutskottet, 2019-03-15Läs mer Vård- och omsorgsnämnden, 2019-03-08Läs mer Beslut om flytt av fordon, 2019-03-08Läs mer Kommunfullmäktige, 2019-03-12Läs mer Valnämnden, 2019-02-28Läs mer Kommunstyrelsen, 2019-02-26Läs mer Sociala utskottet, 2019-02-26Läs mer Vård- och omsorgsnämnden, 2019-02-20Läs mer Kommunfullmäktiges revisorer, 2019-02-14Läs mer Personalutskottet, 2019-02-18Läs mer Vård- och omsorgsnämnden, 2019-02-20Läs mer Samhällsbyggnadsnämnden, 2019-02-19Läs mer Kultur- och fritidsnämnden, 2019-02-18Läs mer Utbildningsnämnden, 2019-02-15Läs mer Demokratiberedningen, 2019-02-04Läs mer Kommunfullmäktige, 2019-02-12Läs mer Kommunstyrelsen, 2019-01-22Läs mer Vård- och omsorgsnämnden, 2019-01-16Läs mer Sociala utskottet, 2019-01-24Läs mer Utbildningsnämnden, 2019-01-16Läs mer Kommunfullmäktiges revisorer, 2019-01-10Läs mer Personalutskottet, 2019-01-14Läs mer Samhällsbyggnadsnämnden, 2019-01-15Läs mer Kultur- och fritidsnämnden, 2019-01-14Läs mer Vård- och omsorgsnämnden, 2019-01-16Läs mer Sociala utskottet, 2018-12-18Läs mer Utbildningsnämnden, 2018-12-14Läs mer Kultur- och fritidsnämnden, 2018-12-12Läs mer Vård- och omsorgsnämnden, 2018-12-12Läs mer Samhällsbyggnadsnämnden, 2018-12-11Läs mer Kommunfullmäktige, 2018-12-17Läs mer Demokratiberedningen, 2018-12-10Läs mer Meddelande om antagen detaljplan, 2018-12-04Läs mer Kommunstyrelsen, 2018-12-04Läs mer Samråd om nytt reservvattenuttag i Tärnsjö, Heby kommun, 2018-12-21Läs mer Kommunfullmäktiges valberedning, 2018-11-27Läs mer Utbildningsnämnden, 2018-11-30Läs mer Detaljplan ute på samråd, 2016-12-06Läs mer Kommunfullmäktiges revisorer, 2018-11-22Läs mer Sociala utskottet, 2018-11-28Läs mer Kultur- och fritidsnämnden, 2018-11-21Läs mer Samhällsbyggnadsnämnden, 2018-11-20Läs mer Kommunstyrelsen, 2018-11-13Läs mer Ansökan om spridning av bekämpningsmedlet VectoBac G® från luften inom Natura 2000-områden vid Nedre Dalälven under 2019, 2018-11-13Läs mer Kommunstyrelsen § 205 omedelbar justering, 2018-11-13Läs mer Sociala utskottet, 2018-11-09Läs mer Kommunala pensionärsrådet, 2018-10-30Läs mer Sociala utskottet, 2018-11-01Läs mer Granskning av detaljplan, 2018-03-27Läs mer Utbildningsnämnden, 2018-10-31Läs mer Kommunfullmäktige, 2018-11-06Läs mer Kommunfullmäktiges revisorer, 2018-10-29Läs mer Kommunfullmäktiges revisorer, 2018-10-23Läs mer Kommunstyrelsen, 2018-10-23Läs mer Utbildningsnämnden, 2018-10-22Läs mer Kommunfullmäktiges revisorer, 2018-10-15Läs mer Sociala utskottet, 2018-10-23Läs mer Utbildningsnämnden, 2018-10-22Läs mer Sociala utskottet, 2018-10-16Läs mer Samhällsbyggnadsnämnden, 2018-10-09Läs mer Kultur- och fritidsnämnden, 2018-10-10Läs mer Utbildningsnämnden, 2018-10-01Läs mer Kommunfullmäktiges revisorer, 2018-09-20Läs mer Meddelande om detaljplaneförslag ute på samråd, 2018-03-27Läs mer Meddelande om detaljplaneförslag på granskning, 2017-02-21Läs mer Sociala utskottet, 2018-09-24Läs mer Samhällsbyggnadsnämnden, 2018-09-18Läs mer Kultur- och fritidsnämnden, 2018-09-12Läs mer Utbildningsnämnden, 2018-09-13Läs mer Kommunfullmäktige, 2018-09-11Läs mer Sociala utskottet, 2018-09-06Läs mer Kommunfullmäktiges revisorer, 2018-08-23Läs mer Kommunala pensionärsrådet, 2018-08-28Läs mer Kungörelse om slutlig rösträkning av 2018 års allmänna val, 2018-08-29Läs mer Utbildningsnämnden, 2018-08-24Läs mer Bygg- och miljönämnden, 2018-08-28Läs mer Sociala utskottet, 2018-08-28Läs mer

Tillkännagivanden

Det finns för närvarande inga tillkännagivanden publicerade.

________________________________

Klicka här för arkiverade anslag