Officiell digital anslagstavla

Det här är Heby Kommuns officiella anslagstavla där vi publicerar tillkännagivanden, kungörelser och anslag. Här kan du läsa tillkännagivande om fullmäktiges sammanträden, det vill säga uppgift om tid och plats för fullmäktiges sammanträden och vilka ärenden som ska behandlas. På anslagstavlan kan du också läsa vilka protokoll som har justerats och vilken överklagandetid som gäller. Anslagstavlan har en direkt rättslig betydelse när det gäller överklagande av kommunfullmäktiges och nämndernas beslut. Tidpunkten då protokollet sätts upp på anslagstavlan styr tiden för överklagande.

Om du tycker att ett beslut som kommunen har fattat är fel och vill överklaga beslutet läs mer här

Kungörelser

Kultur- och fritidsnämnden, 2018-11-21Läs mer Samhällsbyggnadsnämnden, 2018-11-20Läs mer Kommunfullmäktige, 2018-11-26Läs mer Kommunstyrelsen, 2018-11-13Läs mer Ansökan om spridning av bekämpningsmedlet VectoBac G® från luften inom Natura 2000-områden vid Nedre Dalälven under 2019, 2018-11-13Läs mer Kommunstyrelsen § 205 omedelbar justering, 2018-11-13Läs mer Sociala utskottet, 2018-11-09Läs mer Kommunala pensionärsrådet, 2018-10-30Läs mer Sociala utskottet, 2018-11-01Läs mer Granskning av detaljplan, 2018-03-27Läs mer Utbildningsnämnden, 2018-10-31Läs mer Kommunfullmäktige, 2018-11-06Läs mer Kommunfullmäktiges revisorer, 2018-10-29Läs mer Kommunfullmäktiges revisorer, 2018-10-23Läs mer Kommunstyrelsen, 2018-10-23Läs mer Utbildningsnämnden, 2018-10-22Läs mer Kommunfullmäktiges revisorer, 2018-10-15Läs mer Sociala utskottet, 2018-10-23Läs mer Utbildningsnämnden, 2018-10-22Läs mer Sociala utskottet, 2018-10-16Läs mer Samhällsbyggnadsnämnden, 2018-10-09Läs mer Vård- och omsorgsnämnden, 2018-10-12Läs mer Personalutskottet, 2018-10-12Läs mer Vård- och omsorgsnämnden, 2018-10-10Läs mer Kultur- och fritidsnämnden, 2018-10-10Läs mer Utbildningsnämnden, 2018-10-01Läs mer Kommunfullmäktiges revisorer, 2018-09-20Läs mer Vård- och omsorgsnämnden, 2018-09-19Läs mer Meddelande om detaljplaneförslag ute på samråd, 2018-03-27Läs mer Meddelande om detaljplaneförslag på granskning, 2017-02-21Läs mer Sociala utskottet, 2018-09-24Läs mer Personalutskottet, 2018-09-14Läs mer Samhällsbyggnadsnämnden, 2018-09-18Läs mer Kultur- och fritidsnämnden, 2018-09-12Läs mer Utbildningsnämnden, 2018-09-13Läs mer Kommunfullmäktige, 2018-09-11Läs mer Sociala utskottet, 2018-09-06Läs mer Kommunfullmäktiges revisorer, 2018-08-23Läs mer Kommunala pensionärsrådet, 2018-08-28Läs mer Kungörelse om slutlig rösträkning av 2018 års allmänna val, 2018-08-29Läs mer Utbildningsnämnden, 2018-08-24Läs mer Bygg- och miljönämnden, 2018-08-28Läs mer Vård- och omsorgsnämnden, 2018-08-22Läs mer Sociala utskottet, 2018-08-28Läs mer

Tillkännagivanden

Det finns för närvarande inga tillkännagivanden publicerade.

________________________________

Klicka här för arkiverade anslag