Officiell digital anslagstavla

Det här är Heby Kommuns officiella anslagstavla där vi publicerar tillkännagivanden, kungörelser och anslag. Här kan du läsa tillkännagivande om fullmäktiges sammanträden, det vill säga uppgift om tid och plats för fullmäktiges sammanträden och vilka ärenden som ska behandlas. På anslagstavlan kan du också läsa vilka protokoll som har justerats och vilken överklagandetid som gäller. Anslagstavlan har en direkt rättslig betydelse när det gäller överklagande av kommunfullmäktiges och nämndernas beslut. Tidpunkten då protokollet sätts upp på anslagstavlan styr tiden för överklagande.

Om du tycker att ett beslut som kommunen har fattat är fel och vill överklaga beslutet läs mer här

Tillkännagivanden

Det finns för närvarande inga tillkännagivanden publicerade.

Anslag

Överförmyndarnämnden, 2020-06-22Läs mer Vård- och omsorgsnämnden, 2020-06-17Läs mer Trygghetsrådet, 2020-05-19Läs mer Kommunfullmäktige, 2020-06-16Läs mer Bygg- och miljönämnden, 2020-06-16Läs mer Kommunfullmäktiges revisorer, 2020-06-11Läs mer Hebyfastigheter AB, 2020-05-07Läs mer Hebygårdar AB, 2020-05-07Läs mer Kommunstyrelsen, 2020-06-08Läs mer Sociala utskottet, 2020-06-08Läs mer Utbildningsnämnden, 2020-06-03Läs mer Samhällsbyggnadsnämnden, 2020-06-02Läs mer Kultur- och fritidsnämnden, 2020-06-01Läs mer Personalutskottet, 2020-05-27Läs mer Överförmyndarnämnden, 2020-05-18Läs mer Kommunfullmäktiges revisorer, 2020-05-20Läs mer Demokratiberedningens sammanträde 18 maj 2020, 2020-05-18Läs mer Överförmyndarnämnden, 2020-05-18Läs mer Sociala utskottet, 2020-05-20Läs mer Vård- och omsorgsnämnden, 2020-05-12Läs mer Kommunstyrelsen, 2020-05-13Läs mer Utbildningsnämnden, 2020-05-07Läs mer Kommunstyrelsen § 91, omedelbar justering, 2020-05-13Läs mer Bygg- och miljönämnden, 2020-05-13Läs mer Vård- och omsorgsnämnden, 2020-05-12Läs mer Samhällsbyggnadsnämnden, 2020-05-12Läs mer Kultur- och fritidsnämnden, 2020-05-11Läs mer Personalutskottet, 2020-04-29Läs mer Sociala utskottet, 2020-04-29Läs mer Kommunfullmäktiges revisorer, 2020-04-23Läs mer Överförmyndarnämnden, 2020-04-24Läs mer Hebygårdar AB, 2020-04-02Läs mer Hebyfastigheter AB, 2020-04-02Läs mer Kommunstyrelsen, 2020-04-07Läs mer Utbildningsnämnden, 2020-04-17Läs mer Vård- och omsorgsnämnden, 2020-04-16Läs mer Samhällsbyggnadsnämnden, 2020-04-16Läs mer Kultur- och fritidsnämnden, 2020-04-15Läs mer Kommunfullmäktige, 2020-04-21Läs mer Sociala utskottet, 2020-04-06Läs mer Överförmyndarnämnd, 2020-03-23Läs mer Kommunstyrelsen, 2020-03-24Läs mer Samordningsförbundet, 2020-03-19Läs mer Utbildningsnämnden, 2020-03-20Läs mer Vård- och omsorgsnämnden, 2020-03-18Läs mer Bygg- och miljönämnden, 2020-03-17Läs mer Vård- och omsorgsnämnden, 2020-03-18Läs mer Samhällsbyggnadsnämnden, 2020-03-17Läs mer Kultur- och fritidsnämnden, 2020-03-16Läs mer

________________________________

Arkiverade kungörelser, tillkännagivanden och  anslag