Officiell digital anslagstavla

Det här är Heby Kommuns officiella anslagstavla där vi publicerar tillkännagivanden, kungörelser och anslag. Här kan du läsa tillkännagivande om fullmäktiges sammanträden, det vill säga uppgift om tid och plats för fullmäktiges sammanträden och vilka ärenden som ska behandlas. På anslagstavlan kan du också läsa vilka protokoll som har justerats och vilken överklagandetid som gäller. Anslagstavlan har en direkt rättslig betydelse när det gäller överklagande av kommunfullmäktiges och nämndernas beslut. Tidpunkten då protokollet sätts upp på anslagstavlan styr tiden för överklagande.

Om du tycker att ett beslut som kommunen har fattat är fel och vill överklaga beslutet läs mer här

Tillkännagivanden

Det finns för närvarande inga tillkännagivanden publicerade.

________________________________

Arkiverade kungörelser, tillkännagivanden och  anslag