Personuppgiftslagen PUL

När du skickar e-post, beställer informationsmaterial, lämnar en synpunkt eller en fråga via vårt e-postformulär eller använder en e-tjänst, lagras dina personuppgifter för att Heby Kommun ska kunna nå dig.

Samtycke är lika med att godkänna
När du kontaktar oss via formulär på webbplatsen, via e-post eller en e-tjänst och klickar på ”Skicka” har du gett ditt samtycke till att vi lagrar dina uppgifter.

Hur behandlar kommunen dina personuppgifter?
Personuppgiftslagen (PUL) är till för att förhindra att din personliga integritet kränks genom behandling av personuppgifter. Dina personuppgifter får bara behandlas om du har godkänt det, det kallas lämnat samtycke i lagtexten, eller om det finns stöd i PUL eller annan lag.

Vad är personuppgifter?
Personuppgifter är uppgifter som på ett eller annat sätt kan kopplas till din person. Det kan vara självklara uppgifter som ditt namn eller ditt personnummer, men även uppgifter som till exempel fastighetsbeteckning eller telefonnummer. Även bilder är en form av personuppgift, om du tydligt kan urskiljas på bilden.

Behandling av personuppgifter
Med behandling menas allt som vi som arbetar i Heby kommun gör med dina personuppgifter. Till exempel när vi samlar in, sorterar eller bearbetar dem på annat sätt är en behandling av personuppgifter, enligt PUL.

När registreras mina personuppgifter?
Hos Heby kommun kan dina personuppgifter registreras till exempel när du ansöker om förskoleplats med hjälp av en e-tjänst. Om du skickar e-post till kommunen eller kontaktar oss på till exempel Facebook, så kan vi behöva spara och lagra det i våra arkiv (diarium). Detta är exempel på tillfällen som kommunen behandlar dina personuppgifter.

Information till dig
 Du har rätt att en gång per år kostnadsfritt få information om ifall personuppgifter om dig behandlas av oss, vilka uppgifter detta är m.m. Du måste skriva till oss och be att få den informationen. Du har rätt att få svar inom en månad.

Tänk på…
Om du använder sociala medier för att komma i kontakt med Heby kommun, så överförs informationen samt personuppgifter alltid till tredje part (till exempel till företaget/organisationen som driver det sociala mediet, som exempelvis Facebook). För din egen skull rekommenderar vi dig att inte skicka känslig information till oss via sociala medier.

Personuppgifter och Internet

Personuppgiftslagen tillåter i vissa fall att personuppgifter läggs ut på webben. Läs mer på datainspektionens webbsida.

Personuppgiftsansvar
Personuppgiftsansvarig för den kommunala verksamheten är respektive nämnd och för de kommunala bolagen dess styrelser

Relaterat

Kontakt
Personuppgiftslagen PUL – Heby kommun

Telefon
0224-360 00

Fax
0224-301 94

Adress
Heby kommun
Nämndens namn
744 88 Heby

Besöksadress
Kommunhuset
Tingsgatan 11, Heby