Registerutdrag

Begäran om registerutdrag skall göras skriftligen och vara undertecknad av den sökande. Det innebär att begäran måste göras på papper.

Exempel på begäran

Till (Myndighet, företag, organisation)
Härmed begär jag information enligt 26 § personuppgiftslagen (1998:204).

Ort och datum

……………………………………….
Namnteckning
Namnförtydligande, personnummer och adress

Kontakt
Registerutdrag – Heby kommun
Begäran om registerutdrag från Heby kommun ska skickas till Heby kommun

Telefon
0224-360 00

Fax
0224-301 94

Adress
Heby kommun
Nämndens namn
744 88 Heby

Besöksadress
Kommunhuset
Tingsgatan 11, Heby