Så fungerar en kommun

Heby kommun är en av Sveriges 290 kommuner. En kommun ansvarar för en stor del av den samhällsservice som finns lokalt där vi bor, till exempel förskola, skola, socialtjänst och äldreomsorg.

Kommunen ger också olika tillstånd som till exempel bygglov och tillstånd för restauranger att servera alkohol. Kommunen ansvarar också för gator, trafik och renhållning i staden. Kommunen arbetar dessutom med kultur och nyföretagande.

Skatt

Personer som bor i en kommun ska betala skatt. Pengarna används till arbete med förskolor, skolor, äldreomsorg, gator och vägar med mera.

Politisk organisation

Den kommunala organisationen är politiskt styrd och indelad i olika nämnder – ansvarsområden, till exempel skola och barnomsorg eller miljö och hälsa. Det är de förtroendevalda (politikerna) som har det yttersta ansvaret för styrningen av kommunens verksamhet.

Till sin hjälp har de förtroendevalda politikerna i nämnderna anställda tjänstemän. Tjänstemännen arbetar på olika förvaltningar som är knutna till de olika nämnderna. Den högsta tjänstemannen i Heby kommun är kommunchefen.

Högst upp i organisationen finns kommunfullmäktige som är ansvarig för att sätta mål och inriktningar för kommunen och besluta i de viktigaste frågorna. Kommunfullmäktige utser en kommunstyrelse som leder och samordnar verksamheten och verkställer uppdrag från kommunfullmäktige

 

Relaterat

De kommentarer som skrivs skickas till ansvarig för aktuell sida. Inga kommentarer publiceras på webbplatsen.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML attibut är godkända att använda:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>