Det kommunala självstyret

I Sverige har vi kommunalt självstyre, vilket innebär att de 290 kommunerna själva beslutar om sina interna angelägenheter.

Motsatsen till självstyre skulle vara att staten ansvarade för till exempel skötseln av gator, avfallsinsamling, äldreomsorg och andra uppgifter som idag är kommunernas uppgift.

Den kommunala självstyrelsen är grundlagsskyddad och utgör en av grundstenarna för den svenska demokratin. Självstyrelsen bygger på tre principer: den kommunala kompetensen, beskattningsrätten och rätten till laglighetsprövning.

Den kommunala kompetensen

Kompetens är en juridisk term som anger vilken befogenhet att fatta beslut eller utföra uppgifter som olika organ har. Riksdagen har genom lagstiftning beslutat vad som ingår i den kommunala kompetensen – vad kommunen får och inte får göra.

Beskattningsrätten

För att kunna finansiera sin verksamhet har kommunerna rätt att beskatta sina invånare. Detta kallas ”den kommunala beskattningsrätten” och är alltså en grundläggande förutsättning för att kommunen ska kunna vara självstyrande.

Rätten till laglighetsprövning

Den tredje viktiga förutsättningen för att självstyrelsen ska kunna fungera är rätten för kommunmedborgare att få kommunala beslut laglighetsprövade. Detta innebär att en domstol prövar om beslutet bryter mot svensk lag.

Fördelar med den kommunala självstyrelsen:

  • Medborgarna får större möjlighet att påverka beslut som rör dem och den egna kommunen
  • Närhet mellan beslutsfattare och medborgare
  • Nödvändig för en aktiv lokal demokrati
  • Ger effektivare samhällsservice och bidrar till förnyelse av den offentliga sektorn

 

De kommentarer som skrivs skickas till ansvarig för aktuell sida. Inga kommentarer publiceras på webbplatsen.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML attibut är godkända att använda:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>