Kommunallagen

I kommunallagen finns de grundläggande principer som gäller för all kommunal verksamhet. I den mån frågor uppstår om hur principerna ska tolkas avgörs detta i domstol.

Likställighetsprincipen

Kommunen ska behandla alla invånare lika.

Lokaliseringsprincipen

Kommunen får bara bedriva verksamhet inom det egna geografiska området.

Självkostnadsprincipen

Kommuner och landsting får inte ta ut högre avgifter än som svarar mot kostnaderna för de tjänster eller nyttigheter som kommunen eller landstinget tillhandahåller (självkostnaden).

Förbud mot spekulativ företagsverksamhet

Kommunen är i princip förbjuden att bedriva verksamhet som genererar vinst. En orsak till detta är att kommunen har monopol på flera områden.

Förbud mot stöd till enskilda

Kommunen får inte ekonomiskt hjälpa enskilda personer eller företag om inte denna rätt ges i en särskild lag. Ett exempel är socialtjänstlagen, som innebär att kommunen ska lämna bidrag och stöd till individer och familjer med särskilda behov.

Förbud mot retroaktiva beslut

När kommunen fattar beslut om exempelvis nya taxor får de inte gälla bakåt i tiden. Invånarna ska kunna lita på vilka taxor och avgifter som gäller vid varje tillfälle.

De kommentarer som skrivs skickas till ansvarig för aktuell sida. Inga kommentarer publiceras på webbplatsen.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML attibut är godkända att använda:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>