KKiK-Kommunens kvalitet i korthet

Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) är består av cirka 40 mått som beskriver kommunens kvalitet och effektivitet inom fem viktiga kunskapsområden. Sveriges Kommuner och Landsting driver projektet, som startade 2006. Från och med 2010 deltar Heby kommun i projektet. Flertalet av landets kommuner deltar i undersökningen.

Syftet med KKiK är att resultatet kan vara ett underlag för de förtroendevaldas dialog med medborgarna om kvaliteten på kommunens service. Måtten används också som en del i styrningen och verksamhetsutvecklingen.
KKiK:s kvalitetsmått omfattar områdena

  • Din kommuns tillgänglighet
  • Trygghetsaspekter i din kommun
  • Din delaktighet och kommunens information
  • Din kommuns effektivitet
  • Din kommun som samhällsutvecklare

Resultaten tas fram på samma sätt av alla deltagande kommuner. Därför blir det möjligt att jämföra vår kommuns resultat med andra kommuners. Siffrorna tolkas som indikatorer snarare än faktiska resultat, de redovisas varje år och går därför att jämföra över tid. I kommunens årsredovisning och här på hemsidan tas inte alla mått upp, samtliga mått kan läsas på www.kolada.se.

Relaterat

De kommentarer som skrivs skickas till ansvarig för aktuell sida. Inga kommentarer publiceras på webbplatsen.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML attibut är godkända att använda:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>