KKiK – Kommunens kvalitet i korthet

Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) är en undersökning som består av cirka 40 nyckeltal. Undersökningen beskriver kommunens kvalitet och effektivitet inom tre viktiga kunskapsområden. Sveriges Kommuner och Regioner driver projektet, som startade 2006. Från och med 2010 deltar Heby kommun i projektet. Flertalet av landets kommuner deltar i undersökningen.

KKiK är framtaget som ett hjälpmedel för att utveckla dialogen med medborgarna om kvaliteten på servicen, de ekonomiska förutsättningarna och den löpande utvecklingen av det lokala samhället. Måtten används också som en del i styrningen och verksamhetsutvecklingen.

KKiK omfattar områdena

  • Barn och unga
  • Stöd och omsorg
  • Samhälle och miljö

Resultaten tas fram på samma sätt av alla deltagande kommuner. Därför blir det möjligt att jämföra vår kommuns resultat med andra kommuners. Siffrorna tolkas som indikatorer snarare än faktiska resultat, de redovisas varje år och går därför att jämföra över tid. I kommunens årsredovisning och här på hemsidan tas inte alla mått upp, samtliga mått kan läsas på www.kolada.se.

Relaterat

De kommentarer som skrivs skickas till ansvarig för aktuell sida. Inga kommentarer publiceras på webbplatsen.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML attibut är godkända att använda:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>