Styrande dokument

Vid sidan av kommunallagen och andra lagar har varje kommun ett antal lokala regler och föreskrifter som kommunen fattar beslut om. De måste vara samlade på ett ställe, som kallas författningssamling. Här hittar du Heby kommuns fastställda dokument som reglerar och styr kommunens verksamheter.

Inom kommunen finns en rad styrande dokument. Nästintill samtliga styrande dokument beslutas av den politiska nivån och ingår i kommunens författningssamling.

Du kan trycka på dokumenttypen i listan för att hitta styrdokumenten. Listan uppdateras kontinuerligt. Saknar du något dokument är du välkommen att kontakta Heby kommun.

 

Styrande dokument

Arbetsordning
I arbetsordning regleras kommunfullmäktiges arbete. Beslutas av kommunfullmäktige.

Mål och budget
I budgeten fördelas kommunens resurser på de olika verksamheterna. Det är det viktigaste ärende som kommunfullmäktige har och de ska se till att kommunen använder pengarna på ett sätt som ger medborgarna så bra service som möjligt. Kommunallagen ställer krav på god ekonomisk hushållning. Det handlar inte bara om att få helheten att gå ihop ekonomiskt för en kommun. Det är minst lika viktigt att organisationen arbetar effektivt och att verksamheterna utför sina uppdrag enligt de ekonomiska ramarna och de mål som satts upp av politiken. Beslutas av kommunfullmäktige.

Delegationsordningar
Delegationsordning beskriver vem som får fatta beslut i nämndens eller kommunstyrelsens ställe. Genom att beslutanderätten flyttas över, träder den som fått delegationen helt och hållet i nämndens/styrelsens ställe och beslutet kan inte ändras av nämnden. Överklaganden av beslut sker på samma sätt oavsett vilken som fattat beslutet. Beslutas av nämnderna och kommunstyrelsen

Instruktioner
För kommunens pensionärs- samt trygghetsråd finns instruktioner som reglerar rådens uppgifter. Beslutas av kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen.

Planer
Lagstiftningen kräver planer inom vissa områden, men kommunens egen ambition kan också utgöra grund för upprättande av planer. De planer som formuleras utifrån den kommunala ambitionen syftar till att fastställa strategier för att nå kommunens inriktningar. Beslutas av kommunfullmäktige.

Policy
Kommunens policyer beskriver kommunens förhållningssätt inom olika områden och anger viktiga ledord. Beslutas av kommunfullmäktige.

Reglemente
Reglementena klargör ansvarsfördelningen mellan kommunstyrelsen, nämnderna och beredningarna. Beslutas av kommunfullmäktige.

Riktlinjer
Riktlinjerna ger en mer detaljerad reglering av t.ex. ersättningsnivåer, tidsangivelser. Beslutas av nämnderna, kommunstyrelsen

Stadgar och föreskrifter
Beslutas av kommunfullmäktige

Taxor och avgifter 
Beslutas av kommunfullmäktige, nämnd eller tjänstman på delegation.

Relaterat

De kommentarer som skrivs skickas till ansvarig för aktuell sida. Inga kommentarer publiceras på webbplatsen.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML attibut är godkända att använda:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>