Krispaket för små och medelstora företag

För att mildra konsekvenserna för den svenska ekonomin har nu ytterligare ett krispaket för företag och jobb presenterats av regeringen. Detta paket är framtaget för att särskilt lindra konsekvenserna för små och medelstora företag.

Krispaketet innehåller bland annat:

  • Statlig företagsakut för drabbade små och medelstora företag inrättas.
  • Tillfälligt sänkta arbetsgivaravgifter och egenavgifter.
  • Tillfällig rabatt för hyreskostnader i utsatta branscher.
  • Åtgärder riktade mot mindre företag.

Här kan du läsa mer om det framtagna krispaketet.

Kontakt
Ann-Marie Sundgren
Näringslivsstrateg
0224-361 21
ann-marie.sundgren@heby.se