Dans utan krav

Dans utan krav är en forskningsbaserad insats där dansen kompletterar elevhälsan i arbetet med att minska psykisk ohälsa bland tonårstjejer. Vi startar nu grupper i både Östervåla och Heby.

Nytänkande insats, utan medicinering
Tjejer i tonåren med återkommande psykosomatiska besvär kan förbättra sin hälsa genom att delta i kravlös dans 2 gånger i veckan. Metoden bygger på vetenskapliga studier och resultaten pekar på att självskattad hälsa ökar, minskad smärta, trötthet och stress även minskad användning av smärtstillande medicin som innebär färre besök hos skolsköterskan. Vinsterna är många, framför allt för de tjejer som lägger grunden till fortsatta positiva levnadsvanor och bättre livskvalitet.

Den vetenskapliga studien
”Dans för hälsa” är framtagen av Anna Duberg med.dr. i hälsovetenskap, forskningshandledare på Universitetssjukvårdens forskningscentrum samt fysioterapeut inom barn- och ungdomspsykatri, Region Örebro län. Studien visar att regelbunden kravlös dans för tjejer 13-18 år gav förbättrad hälsa, stärkt självtillit, minskad smärta och stress samt även minskad användning av smärtstillande medicin. Analyser visar också tydliga hälsoekonomiska vinster och ett minskat antal besök hos elevhälsan.

Dans utan krav är gratis för deltagarna
Dansklasserna hålls i närheten av ungdomarna i närhet till skolans lokaler en-två gånger i veckan, efter skoltid.
Det är uppehåll på lov och röda dagar precis som i skolan.

Dansklasserna leds av musikskolans utbildade danspedagoger som båda har flera års erfarenhet som danslärare och är utbildade enligt konceptet Dans för hälsa.

Fokus ligger på rörelseglädje och kravlöshet, inte prestation eller uppvisning. Varje tillfälle innehåller uppvärmning, dans och avslappning. Vi dansar olika dansstilar så som afro, street och jazz. Vi testar eget skapande på ett enkelt och kravlöst sätt. Inga förkunskaper krävs!

En långsiktig investering i ungas hälsa
Känner du igen problematiken och vill veta mer om Dans utan krav, kontakta elevhälsan på din skola eller:

Pi-marielle.gustaphsson@heby.se

Fia.ostborg@heby.se