Behandling av personuppgifter

Genom din anmälan samtycker du till att Heby kommun sparar ditt och ditt barns personuppgifter. Personuppgifterna kommer att användas för administration av simskoleverksamheten.

Dina uppgifter kan komma att hanteras av ett så kallat personuppgiftsbiträde som är behjälpligt vid vår kommunikation med dig. Detta personuppgiftsbiträde kommer då endast att behandla uppgifterna i enlighet med de syften som dina personuppgifter samlats in för.

Heby kommun kommer att behålla dina uppgifter till dess att ny anmälan kommit in eller när eleven avslutat utbildningen för att därefter raderas. Behandlingen av dina personuppgifter sker med stöd av samtycke.

Personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter är kultur- och fritidsnämnden i Heby kommun.

All behandling av personuppgifter sker i enlighet med bestämmelserna i dataskyddslagstiftningen. Här kan du få en fullständig genomgång av hur vi behandlar dina personuppgifter.

Kontakt

Mia Carlsson
0224-361 97
Maria.Carlsson@heby.se