Bjurvalla Bygdegårdsförening

Bjurvalla bygdegård

Bjurvalla Bygdegård är belägen ca 5 km nordväst om Östervåla i norra delen av Heby kommun. Bygdegården ligger utmed ”Tidernas Väg” (väg 272) vilken sträcker sig från Uppsala i söder till Alfta i norr. Bygdegården ägs och drivs av Bjurvalla bygdegårdsförening, en ideell förening som startades år 1983. Bygdegårdsföreningen är medlem i Bygdegårdarnas Riksförbund, BR.

Relaterat