Priser Musikskolan

I Heby kommun betalar man en terminsavgift för musikskolan. Priset varierar beroende på vilken termin eleven går, om man har syskon som också går i Musikskolan med mera.

Spelar eleven redan ett instrument och betalar terminsavgift för detta blir det ingen ytterligare avgift för att exempelvis gå en teater- eller danskurs utan avgiften är på terminsbasis för musikskolans totala utbud.

Terminspriser

Standardpris: 750 kronor/termin

Första året: 420 kronor/termin
Andra barnet: 375 kronor/termin
Tredje barnet: Gratis