Gitarr och bas

Gitarr som ligger i gräset

Akustisk gitarr

En akustisk gitarr är gitarr som inte har någon mikrofon eller är kopplad till något elektriskt. Den utnyttjar helt och hållet akustiken som finns i resonanslådan och i träet. Gitarren har en lång historia och fick sin nuvarande form runt mitten av 1800-talet. Då användes den framför allt till folkmusik, men under andra halvan av 1800-talet började gitarren användas mer allmänt i konsertmusik.

En vanlig modell av akustisk gitarr kallas för klassisk eller ”spansk” gitarr, på dessa används nylonsträngar. Även stålsträngade gitarrer förekommer om eleven först spelar på nylonsträngad gitarr under några år. Gitarren används ofta som ackompanjemangsinstrument tillsammans med till exempel sång och tvärflöjt. Gitarrensemble förekommer också. Gitarren är också ett vanligt soloinstrument.

Elgitarr

Elgitarren har sin naturliga plats i ett band. Vi försöker i möjligaste mån ge förutsättningar för att då och då spela i ett band. Det kan vara tillsammans med både elever och lärare. Undervisningen sker både enskilt och i grupp. Undervisningsmaterialet finns som låtlistor på Spotify för att du som elev ska ha möjlighet att öva hemma till musikbakgrunder.

Elgitarren är en vidareutveckling av den akustiska gitarren. Några skillnader är bland annat att den är lite mindre, att kroppen inte är ihålig och att ljudet från strängarna förstärks via mikrofoner genom en gitarrförstärkare. Elgitarren används framförallt som ensembleinstrument inom pop, blues, jazz, country och funk. När du spelar elgitarr tillkommer också att ha kunskap om hur din förstärkare fungerar och hur du hanterar tekniken runt detta.

Elbas

Elbasen är en basgitarr där ljudet förstärks med en basförstärkare. Den har fyra strängar som motsvarar de fyra lägsta strängarna på gitarren. Den håller till i det mörka basregistret. Elbasen har en självklar roll i de flesta ensembler, frafmörallt i t.ex. pop, rock, soul och jazz. Basen tillsammans med trummorna brukar beskrivas som ”motorn” i ett band. När du spelar elbas tillkommer också, att ha kunskap om hurdin förstärkare fungerar och tekniken runt detta.

 

Kontakt lärare

Vanliga frågor och svar