Trummor

Trumset på en röd matta

Trummor och slagverk är fascinerande instrumentfamilj. Det finns massor av olika varianter. Vi använder oss ibland av instrument som cajun, bongos och olika shakers, men i huvudsak så är det trumset som du spelar när du väljer trummor hos oss.

Vi jobbar med olika typer av övningar för att utveckla dina tekniska färdigheter och din motorik. Detta leder till en djupare förståelse för hur de olika rytmiska byggstenarna hänger samman och din förmåga att utföra dem utvecklas.

Förutom övningar så spelar vi olika typer av låtar. Till en början handlar det mycket om att lära sig olika grundläggande trumkomp och att förstå ”språket” med olika musikbegrepp som takt, puls och notvärden. På sikt spelar vi också låtar i olika stilar och genrer. Vi arbetar både med gehörsspel och att spela efter noter.

Trumundervisningen sker enskilt eller i mindre grupp. Ibland slår vi samman olika instrument och då liknas undervisningen mer som att spela i ett ”band”. Det kan till exempel vara inför olika uppspel eller konserter som vi anordnar ibland för de elever som vill delta.

Vi möter varje elev utifrån sin bakgrund och sina förutsättningar och hjälper alla att utvecklas därifrån. En del har spelat en tag hemma innan de kommer till oss men en del är helt nya. Men alla är lika välkomna.

 

Kontakt lärare

Vanliga frågor och svar