Landshövdingen besöker företag i Heby kommun

Landshövdingen Göran Enander fortsätter sin serie med företagsbesök i länets kommuner och fredagen den 10 september har turen kommit till Heby kommun. Med besöken vill han få en lägesbild av hur lokala företagare har blivit påverkade under coronapandemin.

Landshövdingen inledde sina företagsbesök i länets åtta kommuner i juni. Under försommaren besökte Göran Enander Knivsta, Håbo och Tierps kommuner.
– Företagen jag har besökt hittills har visat prov på stor drivkraft. Jag är mycket imponerad över hur de har lyckats ställa om under pandemin. Det finns ett stort engagemang, innovationskraft och entreprenörsanda där ute och krisen har i många fall drivit utvecklingen framåt. Jag ser mycket fram emot att fortsätta besöken nu under hösten, säger landshövding Göran Enander.

Det första företagsbesöket under hösten går till Heby kommun fredagen den 10 september. Göran Enander kommer då bland annat att besöka Buckarby lantbruk som varit engagerade i att starta lokala REKO-ringar, Solrosen i Östervåla, ett socialt företag som rymmer kvinnojouren och Pilab i Östervåla som bygger och förvaltar hyresbostäder.

Utöver besök på plats hos lokala företag kommer Göran Enander också att träffa kommunledningen i respektive kommun.

Kontakt
Gudrun Orava
Kommunikatör, Länsstyrelsen Uppsala län
010-223 34 80
gudrun.orava@lansstyrelsen.se