Mål 12 från Agenda 2030

Agenda 2030 Mål 12 Hållbar konsumtion och produktionNu har vi kommit fram till mål 12 i vår presentation av de 17 hållbarhetsmålen i Agenda 2030. Mål 12 är hållbar konsumtion och produktion och syftar till att säkerställa hållbara konsumtions- och produktionsmönster.

Ett axplock av vad Heby kommun gör för att uppfylla mål 12

  • Vi ser över vårt eget upphandlingsförfarande för att konsumera mer hållbart
  • Vi arbetar med att minska vårt matsvinn
  • Vi arbetar med en avfallsplan för att minska vårt avfall

Tips på vad du kan göra för att uppfyll mål 12

  • Minska på plasten
  • Ta med dig fika på resan för att minska på förpackningar
  • Köp frukt och grönsaker som ser konstiga ut för att undvika att de slängs