Mål 15 från Agenda 2030

Agenda 2030 Mål 15 Ekosystem och biologisk mångfaldIdag presenterar vi mål 15 i Agenda 2030. Målet är Ekosystem och biologisk mångfald och syftar till att vi ska skydda, återställa och främja ett hållbart nyttjande av landbaserade ekosystem, hållbart bruka skogar, bekämpa ökenspridning, hejda och vrida tillbaka markförstöringen samt hejda förlusten av biologisk mångfald.

Ett axplock av vad Heby kommun gör för att uppfylla mål 15

  • Vi sköter kommunens skogar så att de ska ge plats åt många olika djur och växter och ge oss människor chans att plocka bär och svamp, gå promenader, bygga kojor och leka, men även för att ge närproducerad energi och träprodukter.
  • Kommunen äger och sköter Östa naturreservat där det finns en mängd intressanta och ovanliga djur och växter
  • När vi planerar för nya villor eller företag så gör vi naturvärdesinventeringar innan så att vi inte bygger på områden med hög biologisk mångfald.

Tips på vad du kan göra för att uppfylla mål 15

  • Öppna ett insektshotell eller en fågelholk
  • Plantera ett träd eller buske, gärna en sort som blommar och ger mat åt våra pollinerare, och bär till våra fåglar (och dig!). Exempel hagtorn, vildkörsbär, slån eller fläder.
  • Låt bli att klippa delar av din gräsmatta utan låt den blomma