Mål 16 från Agenda 2030

Agenda 2030 Mål 16 Fredliga och inkluderande samhällenNu har vi kommit fram till mål 16 i vår presentation av de 17 hållbarhetsmålen i Agenda 2030. Mål 16 är fredliga och inkluderande samhällen och syftar till att främja fredliga och inkluderande samhällen för hållbar utveckling, tillhandahålla tillgång till rättvisa för alla samt bygga upp effektiva, och inkluderande institutioner med ansvarsutkrävande på alla nivåer.

Ett axplock av vad Heby kommun gör för att uppfylla mål 16

  • Heby kommun arbetar enligt barnkonventionen
  • Vi arbetar med att öka antalet medborgardialoger
  • Vi arbetar med webbtillgänglighetsdirektivet

Tips på vad du kan göra för att uppfylla mål 16

  • Utnyttja din demokratiska rätt att rösta
  • Känn till dina rättigheter
  • Håll koll på nyheter och vad som händer i världen