Mål 17 från Agenda 2030

Agenda 2030 Mål 17 Genomförande och globalt partnerskapIdag presenterar vi det sista av de 17 hållbarhetsmålen i Agenda 2030. Mål nummer 17 är genomförande och globalt partnerskap. Målet syftar till att stärka genomförandemedlen och hjälpa till att förverkliga de andra 16 målen.

Detta mål arbetas det med på nationell nivå där man bland annat arbetar för att

  • implementera alla åtaganden för utvecklingsbistånd
  • bistå utvecklingsländer med att uppnå hållbar skuldsättning
  • mobilisera finansiella resurser till utvecklingsländer
  • investera i de minst utvecklade länderna
  • utvecklar samarbeten och delar kunskap kring vetenskap, teknik och innovation