Max åtta deltagare vid sammankomster i Uppsala län

Länsstyrelsen i Uppsala län har i dag, den 23 november, fattat beslut om max åtta sittande deltagare vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar i länet.

Den lokala gränsen på max 50 deltagare har gällt mellan den 29 oktober och den 23 november. Från och med i morgon tisdag gäller istället att allmänna sammankomster och offentliga tillställningar i länet inte får samla fler än åtta sittande deltagare. Ett undantag från denna begränsning är, efter regeringens beslut, begravningsceremonier där upp till 20 personer får delta.

– Som smittläget ser ut nu är det ett nödvändigt beslut. Det är dock en extraordinär åtgärd som inskränker den personliga friheten och beslutet ska inte gälla längre än nödvändigt, säger landshövding Göran Enander.

Föreskriften gäller tills vidare. Den kommer dock, i nära dialog med regionens smittskyddsläkare, att omprövas kontinuerligt. Utgångspunkten är att begränsningen inte ska gälla längre än fyra veckor.

Beslutet är fattat efter att ett 30-tal instanser, bland annat länets kommuner, myndigheter, Svenska kyrkan och representanter från närings- och föreningsliv, fått möjlighet att komma med synpunkter.

Kontakt
Charlotte Simonson
Kommunikationschef
Länsstyrelsen Uppsala län
010-223 34 12
charlotte.simonson@lansstyrelsen.se

Göran Enander
Landshövding
Länsstyrelsen Uppsala län
010-223 32 40
goran.enander@lansstyrelsen.se