Medborgarlöfte för 2020 undertecknat

Marie Wilén (C), kommunalråd för Heby kommun, och Tomas Eriksson, chef för lokalpolisområde Norduppland, har nu undertecknat årets Medborgarlöfte. Det är femte året i rad som Heby kommun och polisen tillsammans avger ett gemensamt Medborgarlöfte.

Fortsatt fokus på trafiksituationen
Precis som 2019 har årets Medborgarlöfte fokus på trafiksituationen i kommunen och under 2020 kommer trafiksituationen i Harbo att prioriteras i både polisens och kommunens arbete.

För att höja trafiksäkerheten kommer följande insatser att göras under året:

  • Polisen ska genomföra trafikkontroller på lämpliga platser i hela kommunen. I Harbo ska det genomföras minst tio kontroller.
  • Kommunen ansvarar för att genomföra en översyn av trafikmiljön och komma med lämpliga förslag till förbättringar på vägar som tillhör kommunen.
  • Kommunen ska se till att trafikliggaren är uppdaterad och att vägskyltarna är i bra skick.

– Trafik är en underskattad metod att se till medborgarnas säkerhet. Alla påverkas av trafik och vi har stora möjligheter att göra skillnad samt att i slutändan rädda liv, säger Tomas Eriksson, chef för lokalpolisområde Norduppland.

– Erfarenheten visar oss att vi upptäcker mycket annan brottslighet när vi utför den här sortens aktiviteter. Vi syns också mer lokalt och bara det kan vara brottshämmande säger Jörgen Wilestedt, kommunpolis.

Uppföljning av arbetet
Kommunen har sedan tidigare också undertecknat en samverkansöverenskommelse som gäller för 2019-2021. Det är en samverkan i det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet i kommunen och en överenskommelse om gemensamma prioriteringar. Kommunens Trygghetsråd, där kommunpolis Jörgen Wilestedt ingår, ansvarar för att arbetet drivs framåt.  I Trygghetsrådet ansvarar man för kontinuerlig uppföljning och har när man tittat på förra årets Medborgarlöfte konstaterat att alla de ålagda uppgifterna från båda parterna har utförts.

Kommunen kommer även att redovisa ett förslag till en förbättrad trafikmiljö som en del i uppföljning av arbetet. Polisen ska genomföra hastighetskontroller i tätorterna och i andra trafikmiljöer som är extra angelägna ur trafiksäkerhetssynpunkt.

Det är femte året som Medborgarlöfte tecknas mellan polisen och Heby kommun. 2016 var Medborgarlöftet att öppna ett poliskontor i Heby kommun. Något som infriades under året. 2017 innebar löftet att det skulle ordnas nätverksträffar och att polisen skulle öka sin synlighet. Båda dessa löften arbetades det med under 2017 och medborgardialogen som genomfördes under hösten var en viktig del i detta arbete. 2018 och 2019 riktades fokus på trafiksituationen i kommunen med Östervåla samt Tärnsjö som prioriterad orter. Under åren ökade polisen sin närvaro på orterna och genomförde också en rad trafikkontroller.

Agenda 2030 Mål 11 Hållbara städer och samhällen

De kommentarer som skrivs skickas till ansvarig för aktuell sida. Inga kommentarer publiceras på webbplatsen.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML attibut är godkända att använda:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

De kommentarer som skrivs skickas till ansvarig för aktuell sida. Inga kommentarer publiceras på webbplatsen.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML attibut är godkända att använda:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>